Porty donaczyniowe

POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ

POBIERZ INFORMACJĘ DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH PORTU DONACZYNIOWEGO

 

,,Pomogą Ci, jeżeli rozpoczynasz chemioterapię lub masz utrudniony dostęp do naczyń żylnych"

Co to jest PORT?
Port donaczyniowy jest to całkowicie wszczepialny system umożliwiający długotrwały i łatwy dostęp do żyły centralnej. Port może być stosowany do podawania leków i innych preparatów w postaci pojedynczych wstrzyknięć, krótko lub długotrwałych wlewów oraz do pobierania krwi. Posiadanie portu nie powoduje istotnych ograniczeń w codziennym życiu.

Jak się zakłada PORT?
Zabieg trwa około 30-40 min. Przeprowadza się go w pełnej sterylności na sali operacyjnej pod kontrolą ultrasonograficzną i radiologiczną. Dzięki dobremu znieczuleniu miejscowemu jest całkowicie bezbolesny.

Kiedy warto założyć PORT?
- przed lub w trakcie chemioterapii w celu zredukowania ryzyka powikłań miejscowych związanych z drażniącym działaniem leków cytostatycznych
- w leczeniu chorób przewlekłych u osób wymagających częstego podawania preparatów drogą dożylną (np. w mukowiscydozie, astmie oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, chorobie reumatycznej)
- w leczeniu paliatywnym, gdy konieczne jest długoter- minowe podawanie drogą dożylną leków, płynów infuzyj- nych  lub preparatów do żywienia
- u chorych na hemofilię w razie konieczności pilnego podawania czynników krzepnięcia

PORTY donaczyniowe należy bezwzględnie stosować u chorych poddawanych chemioterapii, u których:
- wkłucie się do żył obwodowych jest istotnie utrudnione
- występują ostre odczyny naczyniowe na podawane leki
- stosowane są drażniące preparaty
- przewiduje się powtarzane cykle chemioterapii

Jakie badania są potrzebne do założenia PORTU?
- morfologia krwi
- układ krzepnięcia krwii

Jak się przygotować do założenia PORTU?
Nie należy spożywać posiłków przez 6 godzin przed plano- wanym zabiegiem.

Przeciwwskazaniami do założenia PORTU donaczyniowego są:
- czynna infekcja
- miejscowe zmiany zapalne lub inne zmiany skórne w okolicy planowanej implantacji
- niewyjaśnione zaburzenia krzepnięcia krwi w wywiadzie
- liczba płytek krwi poniżej PLT 50000/mm
- liczba granulocytów obojętnochłonnych (neurocytów, new) poniżej 1000/mm
- leczenie pochodnymi kwasu acetylosalicylowego w ciągu ostatnich 7 dni
- leczenie przeciwpłytkowymi inhibitorami krzepnięcia w ciągu ostatnich 14 dni (zalecenie)
- leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi należy zmienić na heparyny drobnocząsteczkowe na przynajmniej 3 dni przed implantacją oraz kontynuować leczenie przez przynajmniej 3 dni po zabiegu (zalecenie)
- leczenie heparynami drobnocząsteczkowymi, jeżeli od ostatniej dawki minęło mniej niż 12 godzin


Schemat umiejscowienia PORTU


Aby port był założony bezpłatnie w ramach NFZ
wymagane jest skierowanie do oddziału chirurgii onkologicznej
wystawione przez lekarza POZ lub innego specjalistę.

lekarze wszczepiający porty:

lek. med. Joanna Grzesiak
dr n. med. Jarosław Leś

Polecamy w naszych placówkach

ul. Kacza 8 (wejście od ul. Okopowej, wjazd od ul. Wolność), 01-013 Warszawa
tel.: 22 710 33 33, fax: 22 322 81 80
e-mail: szpital@szpitalibis.pl