PORTY DONACZYNIOWE

,,Pomogą Ci, jeżeli rozpoczynasz chemioterapię lub masz utrudniony dostęp do naczyń żylnych"

Co to jest PORT?
Port donaczyniowy jest to całkowicie wszczepialny system umożliwiający długotrwały i łatwy dostęp do żyły centralnej. Port może być stosowany do podawania leków i innych preparatów w postaci pojedynczych wstrzyknięć, krótko lub długotrwałych wlewów oraz do pobierania krwi. Posiadanie portu nie powoduje istotnych ograniczeń w codziennym życiu.

Jak się zakłada PORT?
Zabieg trwa około 30-40 min. Przeprowadza się go w pełnej sterylności na sali operacyjnej pod kontrolą ultrasonograficzną i radiologiczną. Dzięki dobremu znieczuleniu miejscowemu jest całkowicie bezbolesny.

Kiedy warto założyć PORT?
- przed lub w trakcie chemioterapii w celu zredukowania ryzyka powikłań miejscowych związanych z drażniącym działaniem leków cytostatycznych
- w leczeniu chorób przewlekłych u osób wymagających częstego podawania preparatów drogą dożylną (np. w mukowiscydozie, astmie oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, chorobie reumatycznej)
- w leczeniu paliatywnym, gdy konieczne jest długoter- minowe podawanie drogą dożylną leków, płynów infuzyj- nych  lub preparatów do żywienia
- u chorych na hemofilię w razie konieczności pilnego podawania czynników krzepnięcia

PORTY donaczyniowe należy bezwzględnie stosować u chorych poddawanych chemioterapii, u których:
- wkłucie się do żył obwodowych jest istotnie utrudnione
- występują ostre odczyny naczyniowe na podawane leki
- stosowane są drażniące preparaty
- przewiduje się powtarzane cykle chemioterapii

Jakie badania są potrzebne do założenia PORTU?
- morfologia krwi
- układ krzepnięcia krwii

Jak się przygotować do założenia PORTU?
Nie należy spożywać posiłków przez 6 godzin przed plano- wanym zabiegiem.

Przeciwwskazaniami do założenia PORTU donaczyniowego są:
- czynna infekcja
- miejscowe zmiany zapalne lub inne zmiany skórne w okolicy planowanej implantacji
- niewyjaśnione zaburzenia krzepnięcia krwi w wywiadzie
- liczba płytek krwi poniżej PLT 50000/mm
- liczba granulocytów obojętnochłonnych (neurocytów, new) poniżej 1000/mm
- leczenie pochodnymi kwasu acetylosalicylowego w ciągu ostatnich 7 dni
- leczenie przeciwpłytkowymi inhibitorami krzepnięcia w ciągu ostatnich 14 dni (zalecenie)
- leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi należy zmienić na heparyny drobnocząsteczkowe na przynajmniej 3 dni przed implantacją oraz kontynuować leczenie przez przynajmniej 3 dni po zabiegu (zalecenie)
- leczenie heparynami drobnocząsteczkowymi, jeżeli od ostatniej dawki minęło mniej niż 12 godzin


Schemat umiejscowienia PORTU


Aby port był założony bezpłatnie w ramach NFZ
wymagane jest skierowanie do oddziału chirurgii onkologicznej
wystawione przez lekarza POZ lub innego specjalistę.

pobierz ulotkę informacyjną

pobierz informację dla osób wymagających portu donaczyniowego

 

lekarze wszczepiający porty:

lek. med. Joanna Grzesiak
dr n. med. Jarosław Leś

Polecamy w naszych placówkach

ul. Kacza 8 (wejście od ul. Okopowej, wjazd od ul. Wolność), 01-013 Warszawa
tel.: 22 710 33 33, fax: 22 322 81 80
e-mail: szpital@szpitalibis.pl