prof. dr hab. n. med Cezary Szczylik

Profesor Cezary Szczylik (ur. 1.05.1952 r.) studiował w Wojskowej Akademii Medycznej, uzyskując w 1977 dyplom lekarza medycyny. Profesor Cezary Szczylik odbywał staż u profesora Bruno Specka w Klinice Transplantacji Szpiku Szpitala Kantonalnego w Bazylei. Największym osiągnięciem Profesora był w tym okresie współudział w wykonaniu pierwszych w Polsce udanych przeszczepów szpiku: allogenicznego - w roku 1983 i autologicznego - w 1984 r W roku 1988 Cezary Szczylik uzyskał tytuł doktora habilitowanego medycyny na podstawie rozprawy pt. Kinetyka zmian w układzie krwiotwórczym po podaniu busulfanu i cyklofosfamidu oraz następowym przeszczepieniu szpiku. Lata 1990-1992 to okres pracy Profesora w Filadelfii jako stypendysta American Leukaemia Found - początkowo w Temple University School of Medicine, a następnie w Thomas Jefferson University. Po powrocie do kraju Profesor przystąpił do reorganizacji ówczesnego Oddziału Radioterapii z zamiarem utworzenia nowoczesnej Kliniki Onkologii. W roku 1996 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego CSK WAM, zaś w 2001 r. - nadany przez Prezydenta RP - tytuł profesora.

Obecnie prof. Cezary Szczylik jest Ordynatorem Oddziału Onkologii w Szpitalu Europejskie Centrum Zdrowia Otwock. W przeszłości kierował Kliniką Onkologii CSK WAM. Ponadto Profesor jest Prezydentem Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, wspierającej działalność wielu polskich onkologów i biologów molekularnych, a także wspołtwórcą Studium Medycyny Molekularnej - międzynarodowej instytucji zajmującej się kształceniem młodych lekarzy i biologów. Profesor jest także członkiem Rady Naukowej Fundacji barona Leopolda Kronenberga oraz członkiem Rady Programowej Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez barier. W 1990 roku jego nazwisko pojawiło się w Science, gdzie wraz z innymi wybitnymi lekarzami wykazał możliwość hamowania wzrostu białaczki, gdy wyłączy się część genów, odpowiedzialnych za postęp choroby. W dorobku Profesora znajduję się ponad 150 prac naukowych. Obecne badania naukowe profesora Szczylika skoncentrowane są na miejscowym leczeniu guzów pierwotnych i przerzutowych wątroby, chemioimmunoterapii nowotworu nerki, a także przeszczepianiu hematopoetycznych komórek macierzystych.

Profesor Cezary Szczylik  > zapisy tel. 22 710 33 33

Polecamy w naszych placówkach

ul. Kacza 8 (wejście od ul. Okopowej, wjazd od ul. Wolność), 01-013 Warszawa
tel.: 22 710 33 33, fax: 22 322 81 80
e-mail: szpital@szpitalibis.pl