Diagnostyka

Badania okulistyczne ? ul. Kacza 8

? BADANIE POLA WIDZENIA
? BADANIE CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO TONOMETREM APLANACYJNYM
? BADANIE CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO BEZKONTAKTOWO
? KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU ? REFRAKCJA
? KRZYWA DOBOWA - POMIAR CIŚNIENIA TONOMETREM APLANACYJNYM
? PACHYMETRIA
? GONIOSKOPIA
? BADANIE OCT, ANGIO-OCT, GCC,
? BADANIE USG GAŁEK OCZNYCH
? BIOMETRIA OPTYCZNA (IOL-MASTER)
? ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA

Badania okulistyczne ? ul. Szlenkierów 1

? BADANIE CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO TONOMETREM APLANACYJNYM
? BADANIE CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO BEZKONTAKTOWO
? KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU ? REFRAKCJA
? KRZYWA DOBOWA - POMIAR CIŚNIENIA TONOMETREM APLANACYJNYM
? GONIOSKOPIA
? BADANIE GDX
? BADANIE UBM
? BADANIE SRÓDBŁONKA ROGÓWKI Z PACHYMETRIĄ

Badania kardiologiczne ? ul. Kacza 8

? BADANIE HOLTEROWSKIE EKG I CIŚNIENIA
? ECHO SERCA
? EKG
? MONITORING CIŚNIENIA TĘTNICZEGO

Badania RTG ? ul. Szlenkierów 1

? BADANIE MAMMOGRAFICZNE
? BADANIA MAMMOGRAFICZNE ZDJ. CELOWANE
? BADANIE DENSYTOMETRYCZNE

Badanie USG ? ul. Szlenkierów 1

? USG JAMY BRZUSZNEJ
? USG CIĄŻY
? USG GINEKOLOGICZNE ? TRANSWAGINALNE
? USG UKŁADU MOCZOWEGO
? USG SUTKÓW
? USG JĄDER
? USG ŚLINIANEK
? USG TARCZYCY
? USG TKANEK MIĘKKICH
? USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH
? USG OKULISTYCZNE

Lekarze wykonujący USG

lek. med. Robert Tworus
lek. med. Michał Adamski
lek. med. Grażyna Augustyniak
lek. med. Beata Bakiera

Lekarze wykonujący USG OKULISTYCZNE

dr n. med. Marcin Jezierski
lek. med. Ewa Struzik

Polecamy w naszych placówkach

ul. Kacza 8 (wejście od ul. Okopowej, wjazd od ul. Wolność), 01-013 Warszawa
tel.: 22 710 33 33, fax: 22 322 81 80
e-mail: szpital@szpitalibis.pl