Oferta rehabilitacji

Ortopedia

W większości schorzeń ortopedycznych niezbędnym elementem postępowania leczniczego jest rehabilitacja. Odpowiednio dobrane zabiegi fizjoterapeutyczne przeciwdziałają skutkom unieruchomienia. W zakres rehabilitacji wchodzą ćwiczenia usprawniające, które umożliwiają powrót do aktywności dnia codziennego i sportowej. Do skorzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych kwalifikują się osoby po endoprotezoplastyce, artroskopiach, rekonstrukcjach więzadeł, po złamaniach, z wszelkimi dolegliwościami odkręgosłupowymi i zespołami bólowymi kręgosłupa.
Zapytaj swego lekarza o możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

 


 

Rehabilitacja Kręgosłupa

Zajmujemy się różnego rodzaju i pochodzenia bólami kręgosłupa, dyskopatiam i innymi dolegliwościami odkręgosłupowymi. Stosujemy różnego rodzaju terapie i zabiegi mające na celu poprawę jakości życia Pacjenta i – w miarę możliwości – usunięcie przyczyn.
Więcej na ten temat w zakładce Metody Terapeutyczne

• Maitland

Maitland – przygotowała Anna Jaroń
Metoda Maitlanda jest jedną z najpopularniejszych na świecie metod terapii manualnej, posiada akredytację IFOMT. Łączy techniki terapeutyczne działające na stawy, mięśnie i tkankę nerwową, gdzie ruchami biernymi bada się oraz leczy i ocenia aparat podporowy i ruchowy. Terapia manualna zasadniczo może być stosowana we wszystkich odwracalnych zaburzeniach funkcjonalnych układu ruchu m.in. przy ograniczeniach ruchomości, bólu, zmniejszonej zdolność do przejęcia odciążenia albo w celu wyrównania napięcia mięśniowego.
W formie znanej obecnie kładzie szczególny nacisk na określony sposób myślenia, ciągłe badanie i ocenę pacjenta jak również na sztukę manipulacji („trzeba wiedzieć kiedy i jaką technikę wykonać i dostosować ją do konkretnego pacjenta”).
W skład metody wchodzą trzy ściśle ze sobą związane części główne:


• badanie -subiektywne i obiektywne, których wynik wpływa na wybór zabiegu i technik leczenia;


• terapia - obejmującą dobór środków terapeutycznych, który jest ściśle uzależniony od informacji uzyskanych w czasie badania. Do głównych sposobów terapeutycznych zalicza się: Mobilizacje (Stopień I, II, III, IV) i Manipulacje (V). Ponadto pacjent otrzymuje dodatkowo wskazówki dotyczące właściwych ćwiczeń, które powinny wspierać pracę terapeuty manualnego. Typowy dla tej metody jest podział ruchów stawów na odcinki ruchu i ich kołyszące się wykonanie.


• ocena - każdy aspekt terapii i obrazu choroby, jak również ich współdziałanie, jest zbadany i oceniony. Sposób diagnozy charakteryzuje bardzo duża drobiazgowość. Pacjent jest badany po zastosowaniu każdej kolejnej techniki leczniczej, aby sprawdzić jaki wpływ wywarła ona na objawy i symptomy w odniesieniu do bólu, ograniczenia ruchomości i napięcia mięśniowego

• Mulligan

Mulligan Concept – przygotowała Anna Taborska
Metoda Briana Mulligana przedstawiająca technikę terapeutyczną, która łączy mobilizacje z ruchem.
Techniki Mulligana mają zastosowanie dla stawów kręgosłupa jak również dla stawów obwodowych. W przypadku dolegliwości kręgosłupa stosuje się oscylacyjne techniki terapii manualnej połączone z aktywnym ruchem pacjenta.
Zastosowanie kliniczne to szerokie spektrum od przywracania ruchomości w stawach kręgosłupa, stawu biodrowego czy barkowego do nowoczesnych technik w przypadku „skręcenia kostki” lub „łokcia tenisisty”.
Atutem tej metody jest bezbolesność wykonywanych technik, dzięki czemu pacjent czuje się komfortowo i bezpiecznie. Poprzez mobilizacje połączone z ruchem uzyskujemy trwałą poprawę ruchomości i funkcji.

• PNF

PNF- (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation). – przygotowała Martyna Cebera
PNF jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie) ruchu. Proces uczenia ruchu, rozumianego w PNF jako odtwarzanie utraconej funkcji, wspomagany jest w terapii m.in. wielozmysłowym bodźcowaniem, polegającym na czasowym i przestrzennym sumowaniu się w obrębie synaps pobudzeń różnego rodzaju ( bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe, równoważne, proprioceptywne i in.), które oddziaływują na pacjenta ze środowiska zewnętrznego. Opierając się na budowie anatomicznej człowieka PNF proponuje ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do aktywności dnia codziennego.

Ruchy te prowadzone są wzdłuż skośnych ( diagonalnych ) osi ruchu, które ze względu na swój przebieg stwarzają możliwość zaktywizowania największej ilości mięśni należących do tego samego łańcucha mięśniowego. Według filozofii PNF, proponowana pacjentowi terapia ma być bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego i wzorowana na naturalnych ruchach zdrowego człowieka. PNF wiele uwagi poświęca także kontroli motorycznej pacjenta, czyli interakcjom między stabilnością i mobilnością jego ciała, ze szczególnym uwzględnieniem pracy ekscentrycznej mięśni w warunkach grawitacji.

Ze względu na szerokie możliwości oddziaływania koncepcja PNF przestała być utożsamiana ze sposobem pracy przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów neurologicznych. Z powodzeniem stosuje się ją również w ortopedii, pediatrii, chorobach nerwowo-mięśniowych, wadach postawy czy skoliozach. W terapii PNF, w zależności od potrzeb pacjenta, wykorzystywane są techniki uczące ruchu i koordynacji, stabilizujące, rozluźniające, mobilizujące, przeciwbólowe i inne, typowe dla metody, a także program ćwiczeń funkcjonalnych na materacu, nauka chodzenia. Zastosowanie terapii z wykorzystaniem elementów metody PNF to m.in.:

• przebyte incydenty naczyniowe OUN w postaci udarów niedokrwiennych oraz krwotocznych mózgu
• wszelkie chororoby powodujące zaburzenia w utrzymywaniu równowagi
• wszelki choroby powodujące upośledzenie stereotypu chodu
• stwardnienie rozsiane (SM), choroba Parkinsona
• pacjenci pooperacyjni, u których występują zaburzenia funkcji mięśni w postaci deficytu masy oraz siły mięśniowej
• choroby mięśni szkieletowych (m.in. dystrofie, zaburzenia metaboliczne, zmiany zapalne)
• złamania tkanki kostnej
• uszkodzenia tkanek miękkich aparatu ruchu: mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych
• bóle kręgosłupa segmentu szyjnego, piersiowego oraz lędźwiowo - krzyżowego
• neuralgie nerwu trójdzielnego oraz twarzowego

• Niemiecka Terapia Manualna

Szkoła Niemiecka –przygotował Kamil Piwowarek
Terapia manualna – szkoły niemieckiej zajmuje się badaniem i leczeniem odwracalnych zaburzeń funkcjonalnych narządu ruchu. W wyniku prowokacji określonych tkanek odnajduje się zaburzone struktury, określa stopień ich uszkodzenia oraz odnajduje się przyczyny dolegliwości. Stosuje się pasywne techniki mobilizacji oraz aktywne ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez pacjenta w celu wzmocnienia i stabilizacji. Metoda ta ma zastosowanie w przypadkach: bólów kręgosłupa i stawów obwodowych, rwy kulszowej, nerwobólów, zapaleń ścięgien i mięśni oraz ograniczeń ruchomości.

• Kaltenborn

Kaltenborn – przygotował Dominik Graczyk
Ortopedyczna Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha służy leczeniu dysfunkcji w układzie kostnym i mięśniowym. Stosowana do leczenia ograniczeń ruchomości w stawach kończyn, kręgosłupa i innych, a także w celu łagodzenia bólu. Poza ograniczeniami ruchomości stosuje się ją również w celu utrzymania obecnego zakresu ruchu w stawie i spowolnienia postępującej sztywności w stawie.
Ograniczenie ruchomości w stawie często łączy się z występowaniem dolegliwości bólowych. Poprzez zwiększenie ruchomości, a więc mobilizacje ból zazwyczaj zostaje zredukowany.
Klinicznie stosowana przy ograniczeniach ruchomości i zespołach bólowych stawów kręgosłupa, stawów obwodowych, w rwach.

• Kinesiotaping

KINESIOTAPING – przygotowała Małgorzata Bogucka
Podstawą tej metody jest plastrowanie określonej części ciała specjalnie wytworzonymi plastrami. Maja one odpowiednią elastyczność, rozciągliwość, ciężar oraz grubość. Odporne są na działanie wody oraz umożliwiają przepływ powietrza.
Kinesiotaping w zależności od sposobu plastrowania wykazuje działanie:
- poprawy funkcji określonego mięśnia poprzez redukcję jego zmęczenia, poprawę funkcji mięśni nadmiernie rozciągniętych, zmniejszenie wzmożonego napięcia mięśniowego oraz zwiększenie zakresu ruchu
- stabilizacyjne danego stawu (zmniejsza niewłaściwe ustawienie spowodowane dysbalansem mięśniowym, zwiększa zakres ruchu, zmniejsza odczucia bólowe, normalizuje napięcie mięśniowe i powięziowe
- zmniejsza dolegliwości bólowe
- zmniejsza obrzęki limfatyczne (usprawnia krążenie krwi i chłonki).
Oplastrowanie można utrzymywać od kilku do kilkunastu dni.

• Neuromobilizacje

Neuromobilizacje - przygotował Kamil Piwowarek
Neuromobilizacje polegają na napinaniu nerwów poprzez odpowiednie ustawienie kończyny. Jest to terapia, w której działa się bezpośrednio na układ nerwowy, „poprzez pociąganie nerwu”, w celu poprawienia jego ruchomości i elastyczności. Takie postępowanie ma na celu normalizację pobudliwości i intensywności procesów nerwowych. Neuromobilizacja przyczynia się do poprawy funkcji, likwiduje bolesność oraz wpływa na szybszą regenerację podrażnionych tkanek. Metodę tą stosuje się w ostrych stanach zapalnych, ograniczeniach patologicznych napięć tkanek kurczliwych, zmniejszenia bólu oraz normalizacji prioprocepcji.

• McKenzie

McKenzie – przygotowała Małgorzata Bogucka
metoda opracowana przez fizjoterapeutę Robina McKenzie. Podstawą tej metody są: odpowiednio dobrana pozycja statyczna, ćwiczenia i terapia manualna. Wszystko to ma na celu poprawę mechaniki kręgosłupa, stawów oraz tkanek okołostawowych. Wykorzystuje się tu czynniki mechaniczne generowane przez siłę samego pacjenta. Najczęściej stosuje się tą metodę w dyskopatiach oraz innych zaburzeniach mechaniki. Przed podjęciem leczenia przeprowadzany jest dokładny wywiad dotyczący aktualnego schorzenia, a następnie badanie funkcjonalne polegające na wykonaniu testu powtarzanymi ruchami. Te elementy pozwalają na dobranie odpowiednich ćwiczeń w określonej płaszczyźnie.

 


 

Rehabilitacja narządu ruchu

Zobacz Rehabilitacja Ortopedyczna

 


 

Rehabilitacja wad postawy

Ten rodzaj rehabilitacji dotyczy głównie dzieci i młodzieży w wieku dorastania, a więc dynamicznej rozbudowy organizmu.

Więcej na ten temat w zakładce Rehabilitacja Dziecięca

 


 

 
Neurologia

• Leczenie chorób z dziedziny neurologii jest ciężkie i długotrwałe, a jedną z ważniejszych ról odgrywa właściwa oraz systematyczna rehabilitacja
• Szereg schorzeń neurologicznych wymaga profesjonalnej i długotrwałej opieki rehabilitacyjnej mającej na celu poprawę stanu lub powrót utraconych funkcji. Rehabilitacja neurologiczna jest szerokim, interdyscyplinarnym zagadnieniem obejmującym złożone dysfunkcje dotyczące pionizacji, zaburzeń chodu i równowagi, niedowłady kończyn dolnych i górnych oraz spastyczność
• Praca fizjoterapeuty z osobą np. z niedowładem połowiczym po przebytym udarze, daje jej nadzieję na powrót do normalnego funkcjonowania.
• Będąc u swojego lekarza neurologa poproś by udzielił Ci informacji na temat zabiegów fizjoterapeutycznych

 


 

Kardiologia

• Prawidłowa praca układu krążenia wpływa na jakość naszego życia.
• Jednymi z najczęstszych przyczyn chorób serca są nadciśnienie i nadwaga. Chcąc zadbać o nasze serce powinniśmy regularnie wykonywać proste ćwiczenia fizyczne.
• Rozpoczęcie odpowiednio dobranego przez fizjoterapeutę programu rehabilitacyjnego znacznie zmniejsza ryzyko pojawienia się problemów kardiologicznych lub też całkowicie może wyeliminować czynniki sprzyjające ich powstawaniu.
• Będąc u swojego lekarza kardiologa poproś by udzielił Ci informacji na temat rehabilitacji kardiologicznej

 


 

Chirurgia naczyniowa

• Choroby naczyń bardzo często są lekceważone. Pacjenci zaczynają się nimi interesować dopiero w momencie gdy nieunikniona jest operacja.
• Zabiegi chirurgiczne likwidują objawy chorób naczyniowych, ale żeby zapobiec nawrotom należy stosować zabiegi fizjoterapeutyczne
• Rehabilitacja pooperacyjna zapobiega powstawaniu obrzęków, zmniejsza ból oraz pomaga przywrócić sprawność fizyczną, sprawia iż procesy gojenia ulegają przyspieszeniu
• Pacjenci, u których wykryto chorobę naczyniową we wczesnym stadium, bądź osoby z nadwagą, otyłością lub palące, powinny uczęszczać na zabiegi fizjoterapeutyczne, aby zapobiec postępowaniu choroby.
• Dzięki odpowiednio dobranemu programowi rehabilitacji można uniknąć operacji
• Będąc u swojego lekarza chirurga poproś by udzielił Ci informacji na temat zabiegów fizjoterapeutycznych

 


 

Chirurgia onkologiczna

• Niezależnie od zastosowanej metody leczenia onkologicznego stosuje się fizjoterapię
• Celem rehabilitacji jest powrót do poprzedniej jakości życia i najpełniejszego komfortu fizycznego i psychicznego.
• Fizjoterapia przeciwdziała obrzękom i zmniejszaniu siły mięśniowej często występujących w przebiegu chorób nowotworowych. Stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych jest zalecane w każdym stadium choroby. Po zabiegach takich jak np. mastectomia zaleca się stosowanie drenażu limfatycznego i wykonywanie odpowiednich ćwiczeń, których celem jest zmniejszenie dolegliwości, poprawa funkcji oraz zapobieganie powikłaniom po zabiegach. Jest to proces długotrwały, ale za to dający pozytywne efekty.
• Będąc u swojego lekarza onkologa poproś by udzielił Ci informacji na temat zabiegów fizjoterapeutycznych

 


 

Reumatologia

 

W schorzeniach reumatycznych odpowiednio stosowane ćwiczenia ruchowe przyczyniają się do poprawy sprawności funkcji stawów zajętych chorobą. Rehabilitacja pomaga osobom cierpiącym na choroby reumatyczne i mającym problem ze sprawnością ogólną. Hamuje postęp choroby ograniczającej aktywne ruchowo życie.
Zapytaj swego lekarza o możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

 


 

Osteoporoza

W profilaktyce i leczeniu osteoporozy duże znaczenie ma ruch i regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Ważne jest utrzymywanie sprawności fizycznej dzięki odpowiednio dawkowanym wysiłkom. We wczesnym okresie osteoporozy ważna jest profilaktyka narastania i utrwalania deformacji. Niezbędnym elementem kinezyterapii jest nauka utrzymania prawidłowej postawy. Postępowanie usprawniające zmierza w kierunku zwiększenia codziennej aktywności ruchowej stymulującej odnowę układu kostnego, utrzymania właściwej siły mięśniowej, zachowania prawidłowego zakresu ruchomości w obrębie stawów.
Zapytaj swego lekarza o możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

 


 

Pulmonologia

• Zabiegi rehabilitacyjne w schorzeniach pulmonologicznych zaleca się chorym na przewlekłe choroby układu oddechowego, których codzienna aktywność życiowa często jest ograniczona. Rehabilitacja pulmonologiczna ma na celu m.in. zmniejszenie nasilenia objawów, zoptymalizowanie stanu czynnościowego, a osobom z mukowiscydozą przedłuża życie
• Rehabilitacja pulmonologiczna może być wartościowa u wszystkich chorych, u których objawy z układu oddechowego wiążą się ze zmniejszeniem wydolności czynnościowej lub obniżeniem jakości życia związanej ze zdrowiem i powinna stanowić integralną część postępowania terapeutycznego.
• Odpowiednio dobrane zabiegi przyczyniają się do zmniejszenia dolegliwości, zmniejszenia tempa rozwoju a nawet do zatrzymania procesów chorobowych, a co za tym idzie do polepszenia komfortu naszego życia.
• Będąc u swojego lekarza pulmonologa poproś by udzielił Ci informacji na temat zabiegów fizjoterapeutycznych

 


 

Chirurgia ogólna

• Zabiegi operacyjne wykonywane przy użyciu narkozy ogólnej obarczone są ryzykiem powstania powikłań pooperacyjnych
• Ryzyko wystąpienia powikłań możemy zmniejszyć stosując fizjoterapię
• Ważne jest, aby rehabilitacja rozpoczęła się jeszcze przed zaplanowaną operacją.
• W okresie przedoperacyjnym stosuje się zabiegi poprawiające wydolność układu oddechowego (m.in.: ćwiczenia przepony, mięśni międzyżebrowych, itd.), masaże oraz terapie ogólnousprawniające
• Fizjoterapia w okresie pooperacyjnym ma na celu jak najszybsze usprawnienie pacjenta, aby mógł powrócić do życia codziennego. W tym etapie stosowane są terapie zwiększające wydolność wielonarządową oraz zabiegi pozwalające na jak najszybszą pionizację pacjenta. Oprócz kontynuacji postępowania z okresu przedoperacyjnego do leczenia wprowadza się ćwiczenia efektywnego kaszlu, systematyczne ćwiczenia kończyn dolnych zapobiegające zastojowi krwi żylnej, inhalacje, drenaż limfatyczny oraz różne formy terapii uciskowej
• Będąc u swojego lekarza chirurga poproś by udzielił Ci informacji na temat zabiegów fizjoterapeutycznych

 


 

Chirurgia plastyczna

• Chirurgia plastyczna służy doskonaleniu ciała i daje możliwość zmiany tego co nam się w sobie nie podoba
• W pierwszych dniach po operacji tkanki są opuchnięte i obolałe, a odbicie w lustrze nie jest zadowalające
• W celu przyspieszenia gojenia się blizn i ran oraz właściwego formowania tkanek ciała potrzebne są specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne. Drenaż limfatyczny likwiduje opuchliznę, krioterapia zmniejsza ból, a laser wpływa na lepsze gojenie się skóry
• Będąc u swojego lekarza poproś by udzielił Ci informacji na temat zabiegów fizjoterapeutycznych

 


 

Dermatologia

Coraz częściej w kosmetyce stosuje się zabiegi fizykoterapeutyczne. Osoby dbające o swój wygląd wiedzą również, że nie do przecenienia jest rola odpowiednio dobranych ćwiczeń fizycznych. W niektórych schorzeniach dermatologicznych stosowanie masażu przyczynia się do poprawy ukrwienia miejscowego, a przez to metabolizmu tkankowego, co wpływa na przyspieszenie procesów gojenia.
Zapytaj swego lekarza o możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

 


 

 

Polecamy w naszych placówkach

ul. Kacza 8 (wejście od ul. Okopowej, wjazd od ul. Wolność), 01-013 Warszawa
tel.: 22 710 33 33, fax: 22 322 81 80
e-mail: szpital@szpitalibis.pl