Angina

Angina to popularna nazwa ostrego zapalenia gardła i migdałków. Angina może być spowodowana przez wirusy (najczęstsza przyczyna ? ok. 90% przypadków) lub bakterie. Wśród bakterii najczęstszą przyczyną ostrego zapalenia gardła jest paciorkowiec beta-hemolizujący (ok. 90% angin bakteryjnych). Dla lekarza najistotniejsze jest, aby odróżnić, czy angina ma tło wirusowe czy bakteryjne, gdyż w przypadku podejrzenia etiologii bakteryjnej konieczne jest podanie antybiotyku. Nieleczone antybiotykiem ostre bakteryjne zapalenie gardła może dawać powikłania, niektóre nawet groźne dla życia.

Angina wirusowa ma generalnie lżejszy przebieg. Występuje ból gardła, jednak często nie tak silny jak w przypadku zakażenia bakteryjnego, gorączka, najczęściej o niezbyt dużym nasileniu, bóle stawów i uczucie rozbicia.

Angina bakteryjna jest chorobą o bardziej dokuczliwym przebiegu ? wiąże się z silnym bólem gardła utrudniającym nieraz przełykanie, gorączką, często powyżej 38 stopni, powiększeniem węzłów chłonnych szyi i generalnie złym samopoczuciem. Migdałki są powiększone, silnie przekrwione i często pokryte nalotem. Przyczyną ostrego zapalenia gardła są najczęściej paciorkowce, może być też spowodowana przez inne bakterie. Nie każdy nalot na migdałkach oznacza anginę. Z nalotami anginowymi mogą być pomylone białe złogi gromadzące się w kryptach migdałków. Są to złuszczone komórki nabłonka zmieszane z resztkami jedzenia i bakteriami. W takim przypadku nie występuje ból gardła (niekiedy jedynie nieduży dyskomfort), brak jest gorączki i objawów ogólnej infekcji. Biały nalot na migdałkach może być pochodzenia grzybiczego, np. po dłuższym leczeniu antybiotykiem. Również w tym przypadku dolegliwości ze strony gardła są łagodniejsze ? nie występuje silny ból ani gorączka. Szczególnym schorzeniem bardzo podobnym do anginy paciorkowcowej jest mononukleoza zakaźna. Podobnie jak w anginie paciorkowcowej dochodzi w niej do powiększenia migdałków, które są pokryte nalotami oraz występuje wysoka gorączka. Może dojść również do powiększenia wątroby. Mononukleoza jest chorobą wirusową. W przypadku wątpliwości pomocne może być badanie krwi potwierdzające mononukleozę.

Angina bakteryjna wymaga zastosowania antybiotyku przez odpowiednio długi czas. Należy pamiętać, że w przebiegu anginy zdarzają się niekiedy powikłania. Może dojść do powstania tzw. ropnia około migdałkowego. Jest to nagromadzenie się ropy w okolicy tkanki migdałka. Chory odczuwa wtedy silny ból gardła, zwłaszcza po jednej stronie, ma trudności z przełykaniem oraz obserwuje się uwypuklenie w okolicy migdałka. Ropień wymaga nacięcia i ewakuacji treści ropnej. Inne, groźne powikłania ostrego zapalenia gardła to ropień przestrzeni przygardłowej lub zagardłowej, ropowica dna jamy ustnej, a nawet przeniesienie się infekcji poprzez sieć naczyń krwionośnych z gardła do wnętrza czaszki i powstanie zakrzepowego zapalenia zatoki jamistej. Są to powikłania potencjalnie groźne dla życia i wymagające szybkiej interwencji.

Nieprawidłowo leczone paciorkowcowe ostre zapalenie gardła może dawać powikłania ogólnoustrojowe. Układ immunologiczny walcząc z bakterią zaczyna niszczyć tkanki własnego ciała. Może dojść do rozwoju gorączki reumatycznej (charakteryzująca się m. in zapaleniem stawów, tkanek serca lub zaburzeniami neurologicznymi) lub kłębuszkowego zapalenia nerek.

Często odróżnienie ostrego zapalenia gardła bakteryjnego i wirusowego może być utrudnione, gdyż ich objawy mogą być podobne. Pomocne mogą być badania krwi oraz wymaz z migdałków. Użyteczne mogą być szybkie testy pomagające stwierdzić obecność paciorkowca w nalocie na migdałkach. Wykonuje się je podobnie jak wymaz z migdałków.

W przypadku nawracających angin, migdałki zamiast spełniać rolę obronną dla organizmu, stają się źródłem infekcji. W takich przypadkach rozwiązaniem może być usunięcie migdałków podniebiennych (tzw tonsillektomia).

Zapraszamy do skorzystania z diagnostyki w Klinice Medycznej IBIS w Warszawie.

Polecamy w naszych placówkach

ul. Kacza 8 (wejście od ul. Okopowej, wjazd od ul. Wolność), 01-013 Warszawa
tel.: 22 710 33 33, fax: 22 322 81 80
e-mail: szpital@szpitalibis.pl