Badanie słuchu

Diagnostyka słuchu ma na celu określenie stopnia ubytku słuchu oraz jego rodzaj. Badaniu słuchu należy poddać się w przypadku objawów sugerujących szumy uszne, niedosłuch, nadwrażliwość słuchową.

Wskazaniem do przeprowadzenia badań jest także:

  • decyzja o podjęciu leczenia logopedycznego bądź indywidualnej terapii Centralnych Zaburzeń Słuchu,
  • podejrzenie przerostu migdałka, niedrożności trąbki słuchowej, nagłej głuchoty,
  • kontrolnie po przebytej anginie, grypie, śwince, różyczce,
  • kontrolnie po zakończeniu leczenia,
  • kontrolnie dla zweryfikowania właściwego ustawienia aparatów słuchowych,
  • profilaktycznie,
  • skierowanie od lekarza specjalisty.

Nas czym opiera się badanie?

Jego celem jest ocena reakcji organizmu wobec bodźców wystosowanych podczas stymulacji dźwiękowej. Metoda działania obierana jest przez lekarza specjalistę z zakresu laryngologii, otolaryngologii, audiologii, foniatrii stosownie do podejrzeń bądź skierowania. W zależności od podjętej decyzji pacjent może być poddany badaniom słuchu obiektywnym (m.in. audiometria, otoemisja akustyczna, badanie potencjałów słuchowych wywołanych) bądź subiektywnym (m.in. test wyrównania głośności, audiometria tonalna).

Kiedy wybrać się do lekarza?

Z inicjatywy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w całej Polsce zainicjowane zostały bezpłatne i powszechne badania przesiewowe słuchu u noworodków. Z danych statystycznych wynika, że 1-2 dzieci przychodzi na świat z poważnymi uszkodzeniami słuchu, zaś kolejne 1-2 z niedosłuchem. Może się jednak zdarzyć, że ubytek nie będzie wadą wrodzoną, a nabytą. Problemy mogą pojawić się w późniejszym wieku. Wszelkie niepokojący objawy, wskazujące na trudności z prawidłowym słyszeniem u dziecka, nie powinny być ignorowane. Im szybciej postawiona zostanie diagnoza, tym mniejszy postęp schorzenia i lepsza jakość życia. Częściej jednak ubytki słuchu występują u osób starszych, po 50 roku życia. W tym wieku warto poddać swój zmysł częstszej kontroli i wprowadzić badanie słuchu na swoją listę corocznych badań profilaktycznych.

Jak przeciwdziałać ubytkom słuchu?

Przy braku wrodzonych wad aparatu słuchowego oraz występujących od urodzenia trudności ze słyszeniem można stosować środki ochrony, które ograniczą ryzyko uszkodzenia słuchu w przyszłości. Najsilniejszy, negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zmysłu ma nadmierny hałas. Należy ograniczyć jego natężenie na tyle, na ile jest to w danych okolicznościach możliwe ? np. poprzez zamykanie okien przy robotach budowlanych na zewnątrz, stosowanie specjalnych zatyczek w czasie koncertów, czy ograniczenie głośnego słuchania muzyki. Na rynku znajdują się także specjalne ochronniki, dopasowane do autonomii kanału słuchowego, oraz produkty z filtrami, zapewniającymi słyszalność naturalnych dźwięków.

Szpital Ibis w Warszawie wykonuje badania diagnostyczne bez skierowania oraz w przypadku zlecenia konkretnego badania przez lekarza specjalistę spoza naszego ośrodka. Na wizytę można umówić się telefonicznie oraz osobiście. Wyniki badań dostępne są do obioru poprzez stronę internetową po wprowadzeniu stosownych danych.

Polecamy w naszych placówkach

ul. Kacza 8 (wejście od ul. Okopowej, wjazd od ul. Wolność), 01-013 Warszawa
tel.: 22 710 33 33, fax: 22 322 81 80
e-mail: szpital@szpitalibis.pl