Mammografia

Co to jest: mammografia?

Jest to badanie radiologiczne piersi, które służy wykryciu zmian nowotworowych  we wczesnym stadium.  Polega ono  na wykonaniu 4 zdjęć (2 zdjęcia każdej piersi)  przy użyciu promieni rentgenowskich (prześwietlenie). Zdjęcia umożliwiają  rozpoznanie nie tylko raka piersi, ale także innych patologii nie wyczuwalnych klinicznie i nie dających widocznych objawów.

Do kogo skierowane jest badanie?

Do kobiet powyżej 40 roku życia. Dane statystyczne zebrane z całego świata wskazują, że kobiety w tym wieku najsilniej są narażone na zachorowanie na raka piersi. Młodsze kobiety nie powinny ignorować badania piersi  jednak w ich przypadku podstawowym badaniem jest badanie USG co nie wyklucza wykonania mammografii. Badanie mammograficzne powinno być wykonane co najmniej raz na 2 lata, a w wielu przypadkach RAZ w roku.

Na badanie powinny zgłosić się bezwzględnie  kobiety obserwujące poniższe objawy:

 • niepokojące zmiany w sutku (guz, asymetria, itp.),
 • bóle piersi,
 • wycieki z brodawek,
 • rozpoczęły bądź są w trakcie terapii hormonalnej,
 • z przyczyn dziedzicznych zaliczają się do grupy zwiększonego ryzyka zachorowalności na raka piersi.

Należy wiedzieć, że czynnikami ryzyka, które mogą warunkować zachorowanie są m.in.:

 • rak piersi wśród członków rodziny (matka, babka, siostra),
 • wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia,
 • późna menopauza po 55 roku życia,
 • urodzenie dziecka po 35 roku życia, bezdzietność.

Jak się przygotować?

Badanie nie wymaga specjalnych przygotowań. Warto jednak mieć na uwadze następujące wskazówki:

 • U kobiet miesiączkujących mammografię lepiej wykonać do 10 dnia cyklu, jednak nie jest to warunek graniczny. Kobiety mogą wtedy odczuwać mniejszy dyskomfort mogący wystąpić podczas badania.
 • W dniu badania należy zrezygnować ze stosowania kremów, dezodorantów i innych preparatów na górne partie ciała.
 • Jeśli wykonywane były wcześniej badania mammograficzne, to warto zabrać ze sobą poprzednie badania (zdjęcia mammograficzne, płytkę, do wglądu badanie usg oraz wyniki biopsji).
 • Przed każdym badaniem należy wypełnić ankietę.
 • Należy być przygotowaną na udzielenie informacji o: wieku pierwszej i ostatniej miesiączki, przebytych ciążach, przyjmowaniu leków hormonalnych, ostatnich badaniach mammograficznych, operacjach piersi, występujących w rodzinie chorobach piersi.

Jak przebiega badanie?

Mammografia przeprowadzana jest z wykorzystaniem specjalnego aparatu ? tzw. mammografu. Badanie wykonuje się w pozycji stojącej.  Procedura polega na umieszczeniu piersi pomiędzy dwoma matrycami, ich ściśnięciu oraz ekspozycji promieniami rentgenowskimi. Im zastosowany stopień ucisku jest większy tym zobrazowanie tkanek, a tym samym uwidocznienie zmian patologicznych jest dokładniejsze. Prześwietlenie zajmuje kilka sekund, podczas których Pacjentka musi pozostać nieruchoma. 

Na co wskazują wyniki?

Wyniki mammografii ujęte są w skali BIRDAS, według następujących kategorii:

 • Birads I - mammografia prawidłowa, bez zmian patologicznych (rutynowe badanie kontrolne w odstępie 1-2 lat)
 • Birads II - lokalne zmiany łagodne, nie wymagające dalszych badań (rutynowe badanie kontrolne w odstępie 1-2 lat)
 • Birads III - zmiany pośrednie, dla których wskazane jest badanie kontrolne w krótkim odstępie czasu (6 miesięcy)
 • Birads IV - zmiany pośrednie, w których wskazane jest wykonanie biopsji (indywidualne określenie terminu następnego badania kontrolnego, ewentualne zlecenie badań dodatkowych: USG, dodatkowe projekcje, MRI)
 • Birads V - duże podejrzenie zmiany złośliwej, kiedy konieczne jest wykonanie biopsji
Polecamy w naszych placówkach

ul. Kacza 8 (wejście od ul. Okopowej, wjazd od ul. Wolność), 01-013 Warszawa
tel.: 22 710 33 33, fax: 22 322 81 80
e-mail: szpital@szpitalibis.pl