OPERACJE

 FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  standardowej  (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 2 950 zł 
 FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - ACRYSOF sferyczny (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 3 100 zł 
 FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - ACRYSOF asferyczny  (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 3 500 zł 
 FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - ACRYSOF IQ Natural (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 4 800 zł 
 FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - TECNIS Opti-Blue  (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 4 800 zł 
 FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - ACRYSOF Toric (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 5 500 zł 
 FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - ACRYSOF Restor  / PanOptix IQ  (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 7 400 zł / 7 600 zł 
 FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - TECNIS Symfony  (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 7 400 zł 
 FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - ACRYSOF Restor Toric / PanOptix  Toric  (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 9 000 zł / 9 200 zł 
 FAKOTRABEKULEKTOMIA z wszczepem soczewki -  ACRYSOF  (W CENIE 3 KONTROLE POOPERACYJNE) 5 500 zł 
 FAKOTRABEKULEKTOMIA z wszczepem soczewki -  ACRYSOF IQ Natural  (W CENIE 3 KONTROLE POOPERACYJNE) 6 600 zł 
 OPERACJA PRZECIWJASKROWA (W CENIE 3 KONTROLE POOPERACYJNE) 3 500 zł 
 WITREKTOMIA STANDARD (plus dodatkowy koszt  zastosowanych śródoperacyjnie materiałów)   7 500 zł 
 FAKOWITREKTOMIA (plus dodatkowy koszt  zastosowanej soczewki)   8 000* zł 
 ZEZ - LECZENIE OPERACYJNE na jednym oku  (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 3 000 zł 
 ZEZ - LECZENIE OPERACYJNE na obu oczach  (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 3 300 zł 

* kwota zabiegu uzależniona jest od konsultacji okulistycznej

Polecamy w naszych placówkach

ul. Kacza 8 (wejście od ul. Okopowej, wjazd od ul. Wolność), 01-013 Warszawa
tel.: 22 710 33 33, fax: 22 322 81 80
e-mail: szpital@szpitalibis.pl