Psychoonkolog

mgr Milena Dzienisiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W mojej pracy specjalizuję się w pomocy dorosłym osobom chorym onkologicznie, a także ich bliskim.

Drogę do zawodu psychologa rozpoczęłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskałam tytuł magistra psychologii w 2008 roku.  Następnie ukończyłam studia podyplomowe na kierunku psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Bardzo istotne jest dla mnie stałe podnoszenie kwalifikacji i w związku z tym często uczestniczę w różnego rodzaju szkoleniach. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Psychoonkologią zajęłam się przede wszystkim dlatego, że doskonale rozumiem jak trudna potrafi być walka z nowotworem. Wiem też, jak istotne jest wsparcie w trakcie leczenia.

Jako psychoonkolog pomagam pacjentom w przezwyciężaniu trudności związanych z chorobą, na każdym jej etapie. Celem mojej pracy jest także nauczenie pacjentów sposobów na radzenie sobie z emocjami oraz poprawa jakości ich życia. Na moje wsparcie mogą liczyć także osoby towarzyszące choremu w procesie leczenia. Wszystkim pacjentom zapewniam moje pełne zaangażowanie ? dobrze wiem, że każdy może odnaleźć w sobie siłę, aby przezwyciężać trudności w walce z nowotworem.

Polecamy w naszych placówkach

ul. Kacza 8 (wejście od ul. Okopowej, wjazd od ul. Wolność), 01-013 Warszawa
tel.: 22 710 33 33, fax: 22 322 81 80
e-mail: szpital@szpitalibis.pl