Oświadczenie Zarządu

 

 Oświadczenie  zarządu

 

Warszawa 17.05.2018

 

Oświadczenie

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami szkalującymi dobre imię lekarzy, personelu i zarządu Sensor Cliniq, czujemy się w obowiązku zająć oficjalne stanowisko. Nierzetelne doniesienia w konsekwencji uderzają nie tylko w Klinikę, ale i w spokój naszych Pacjentów, których dobro zawsze było dla nas najwyższą wartością.

Kategorycznie zaprzeczamy, jakoby Sensor Cliniq osiągnęło korzyść majątkową w wysokości 13.5 mln PLN kosztem Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota na jaką opiewała wartość umowy na szpitalne świadczenia okulistyczne zawartej z MOW NFZ na 2014 r. wynosiła 12.865,112 zł i była przeznaczona na realizację szpitalnych świadczeń okulistycznych, w tym w szczególności na specjalistyczne operacje kilku tysięcy Pacjentów zgodnie ze standardowymi wycenami zawartymi w katalogu świadczeń NFZ obowiązującym wszystkie placówki.

Kwestia legalności dopłat do świadczeń została szczegółowo zbadana przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Wola w 2014 roku, która nie stwierdzając znamion czynów zabronionych umorzyła postępowanie. Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnym orzeczeniem z dnia 20 listopada 2014 roku podzielił stanowisko Prokuratury, jednoznacznie potwierdzając, iż działania Sensor Cliniq były zgodne z prawem.

Sensor Cliniq nie był traktowany zgodnie z zasadą równego traktowania podmiotów wobec prawa. Jak jednoznacznie wskazują publicznie dostępne dokumenty, Sensor Cliniq był konsekwentnie dyskryminowany przez ówczesnych przedstawicieli Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Oficjalny komunikat MOW NFZ z dnia 13.06.2013 roku, zawiera informacje, że na terenie Mazowsza w 2012 roku stwierdzono 106 przypadków dopłat pacjentów do świadczeń refundowanych – przy czym tylko jeden przypadek dotyczył Sensor Cliniq. Do dnia dzisiejszego nie wskazano żadnej placówki z pozostałych 105 przypadków, która zostałaby ukarana odebraniem kontraktu. Wierzymy, że Prokuratura finalnie wyjaśni przyczyny oraz cel dyskryminujących działań wobec Sensor Cliniq.

Zgodnie z powszechną wiedzą w wielu placówkach, prywatnych i publicznych pobierane były dopłaty do świadczeń ponadgwarantowanych. Również w Sensor Cliniq Pacjenci z zaćmą mieli możliwość wyboru pomiędzy usługą gwarantowaną przez NFZ - bez dodatkowych opłat lub dopłacenia do pakietu ponadgwarantowanego, składającego się m.in. z soczewki i materiałów o lepszych parametrach oraz z dodatkowych badań. Zawsze wybór ten, poprzedzony konsultacją z lekarzem specjalistą, był samodzielnym wyborem Pacjenta, który zgodnie z procedurą medyczną był informowany o takiej możliwości najpóźniej na parę tygodni przed planowanym zabiegiem. Po wypowiedzeniu umowy Sensor Cliniq w 2013 roku – dopłaty do świadczeń ponadgwarantowanych zostały wstrzymane we wszystkich placówkach w kraju. Taka sytuacja, trwająca do dziś, spowodowała wyjazdy dziesiątek tysięcy Pacjentów do Czech i innych krajów, gdzie za zabieg z możliwością dopłaty do lepszej soczewki płaci Polski NFZ.

Jako Sensor Cliniq dokładamy wszelkich starań do jak najpełniejszego dostępu naszych Pacjentów do najnowocześniejszych metod leczenia. W 16 letniej historii Sensor Cliniq wykonaliśmy przeszło 50 000 udanych operacji zaćmy, o naszym profesjonalizmie może świadczyć m.in. jeden z najniższych wskaźników powikłań pooperacyjnych w Polsce. Jesteśmy dumni z renomy jaką udało się nam wypracować przez 16 lat istnienia - ciesząc się niesłabnącym zaufaniem Pacjentów. Chcemy, aby dalej o naszej pracy świadczyli nasi Pacjenci, rzetelna praca i oddanie, nie zaś niesprawiedliwe oskarżenia.

 

                                                                                                                                                          Zarząd Sensor Cliniq

 Oświadczenie  zarządu

Polecamy w naszych placówkach

ul. Kacza 8 (wejście od ul. Okopowej, wjazd od ul. Wolność), 01-013 Warszawa
tel.: 22 710 33 33, fax: 22 322 81 80
e-mail: szpital@szpitalibis.pl