2018-05-25

Szanowni Państwo, Drodzy pacjenci

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci,

W związku z docierającymi do nas zapytaniami, które opierają się na nieprawdziwych doniesieniach medialnych na temat Sensor Cliniq – informujemy, że nie pobieramy żadnych dopłat do refundowanych przez NFZ zabiegów. Pragniemy Państwa zapewnić, iż zawsze działaliśmy zgodnie z literą prawa, nadrzędnie traktując zdrowie i komfort życia naszych Pacjentów. W ciągu ostatnich 16 lat mieliśmy zaszczyt przeprowadzić dla Państwa ponad 50 000 udanych operacji zaćmy, dokładając wszelkich starań, aby nasze usługi były na jak najwyższym poziomie. Jesteśmy dumni z jednego z najniższych wskaźników powikłań w Europie oraz niesłabnących dobrych opinii na nasz temat. Nie możemy zgodzić się, aby dawno obalone fałszywe oskarżenia zniszczyły dorobek wielu lat ciężkiej pracy całego zespołu lekarzy, personelu medycznego i pracowników administracyjnych.

                Do roku 2013, umożliwianie Pacjentom dopłat do świadczeń ponadgwarantowanych było powszechną praktyką zarówno w placówkach prywatnych, jak i państwowych. Taki stan rzeczy potwierdzał m.in. oficjalny komunikat Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia 13.06.2013 roku, zawierający informacje, że na terenie Mazowsza w 2012 roku stwierdzono 106 przypadków dopłat Pacjentów do świadczeń  refundowanych – w tym tylko jeden przypadek dotyczył Sensor Cliniq. W tamtym czasie możliwość dopłacania do zabiegów ponadgwarantowanych mieli także Pacjenci Sensor Cliniq, mogący wybrać pomiędzy usługą gwarantowaną przez NFZ - bez dodatkowych opłat lub dopłacenia do pakietu ponadgwarantowanego, składającego się m.in. z soczewki i materiałów o lepszych parametrach oraz z dodatkowych badań. Zawsze wybór ten, poprzedzony konsultacją z lekarzem specjalistą, był samodzielnym wyborem Pacjenta, który zgodnie z procedurą medyczną był informowany o takiej możliwości najpóźniej kilka tygodni przed planowanym zabiegiem. Po wypowiedzeniu umowy Sensor Cliniq w 2013 roku – dopłaty do świadczeń zostały wstrzymane we wszystkich placówkach w kraju. Obecnie Pacjenci, wbrew opinii organizacji Pacjenckich, zostali pozbawieni prawa wyboru. Taka sytuacja, spowodowała wyjazdy dziesiątek tysięcy Pacjentów do Czech i innych krajów, gdzie za zabieg z możliwością dopłaty do lepszej soczewki płaci polski NFZ – zasilając tym samym budżet innego państwa milionami złotych rocznie. 

                Bezpodstawne zarzuty skierowane wobec Sensor Cliniq, zostały w 2014 roku skrupulatnie wyjaśnione przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Wola oraz Sąd Okręgowy w Warszawie, które jednoznacznie stwierdziły, iż działania Sensor Cliniq były zgodne z prawem. Także redakcja tygodnika „Wprost” oficjalnie przeprosiła Sensor Cliniq za nieprawdziwe informacje, które znalazły się w artykułach.

Z całą stanowczością zaprzeczamy także insynuacjom jakoby Sensor Cliniq osiągnęło kiedykolwiek korzyść majątkową kosztem Narodowego Funduszu Zdrowia, a tym bardziej Pacjentów. Kwota na jaką opiewała wartość umowy w roku 2014 i wszystkich innych latach z MOW NFZ była przeznaczana na realizację kontraktu; świadczenie okulistycznych usług medycznych w tym m.in. specjalistyczne operacje kilku tysięcy Pacjentów rocznie, zgodnie ze standardowymi wycenami NFZ, które obowiązują wszystkie placówki. Za leczenie tych osób NFZ zapłaciłby dokładnie takie same kwoty w każdej innej placówce.

                Tych z Państwa, którzy wśród ponad 10 000 Pacjentów naszej kliniki, obecnie oczekują w kolejce na zabieg usunięcia zaćmy w Sensor Cliniq, pragniemy uspokoić, iż zgodnie z prawem, czerwcowa decyzja o podpisaniu kontraktu przez MOW NFZ z daną jednostką powinna być oparta o rzeczową ocenę Placówki. Na finalną ocenę punktową składają się m.in jakość świadczonych usług, w tym wykwalifikowany personel oraz wysokiej klasy aparatura medyczna, kompleksowość, doświadczenie, dostępność oraz zapewnienie ciągłości procesu leczenia dla Pacjentów. Wierzymy, że Sensor Cliniq jako wiodąca prywatna placówka okulistyczna  w woj.  mazowieckim z 16-letnim doświadczeniem, będzie oceniana merytorycznie, nie zaś przez pryzmat niesprawiedliwych pomówień, które pojawiają się w przeddzień oficjalnego kontraktowania przez MOW NFZ na kolejne lata. 

Jednocześnie pragniemy podziękować, za liczne wsparcie i dobre słowa, które Państwo kierują do nas i naszych lekarzy.

 

                                                                                                                                    Zarząd Sensor Cliniq

Polecamy w naszych placówkach

ul. Kacza 8 (wejście od ul. Okopowej, wjazd od ul. Wolność), 01-013 Warszawa
tel.: 22 710 33 33, fax: 22 322 81 80
e-mail: szpital@szpitalibis.pl