Laryngologia Audiologia

Oferujemy kompleksową opiekę diagnostyczno-leczniczą dzieci i dorosłych w zakresie zaburzeń słuchu, głosu i równowagi. 

 

Zakres usług: 

 

- diagnostyka i leczenie chorób uszu, gardła, nosa i krtani

 

- diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu (niedosłuch, dysfunkcje trąbek słuchowych, szumy uszne, obniżona tolerancja na dźwięki)

 

- diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zaburzeń głosu i mowy (farmakoterapia, fizykoterapia, nauka prawidłowej emisji głosu)

 

- diagnostyka i leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi (farmakoterapia)

 

- badania endoskopowe (fiberoskopia) nosa, nosogardła (m. in badanie migdałka gardłowego) i krtani

 

- badanie wideostroboskopowe krtani

 

- wideootoskopia i badanie mikroskopowe uszu

 

- wideookuloskopia (badanie oczopląsu i okulomotoryki u pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi)

 

- badania audiologiczne: audiometria tonalna, słowna, impedancyjna, otoemisja akustyczna, charakterystyka szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej

 

- diagnostyka obrazowa (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)

 

- kwalifikacje do leczenia chirurgicznego chorób uszu nosa gardła i krtani

 

- kompleksowa terapia szumów usznych w oparciu o indywidualne potrzeby każdego pacjenta (farmakoterapia, terapia TRT, terapia psychologiczna indywidualna i grupowa)

 

- leczenie i rehabilitacja głosu i mowy (farmakoterapia, fizykoterapia, nauka prawidłowej emisji głosu)

Lekarze:

dr n. med. Grażyna Bartnik otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra

dr n. med. Joanna Ratyńska otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra

dr n. med. Grażyna Tacikowska otolaryngolog, specjalista audiolog

Psycholog Małgorzata Fludra

 

 

dr n. med. GRAŻYNA BARTNIK
otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra

 

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada wieloletnią praktykę i bogate doświadczenie kliniczne, szczególnie w leczeniu pacjentów z zaburzeniami słyszenia i szumami usznymi. Przez wiele lat była kierownikiem jedynej w Polsce Kliniki Szumów Usznych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS).
Przewód doktorski: "Analiza wyników habituacji u pacjentów z szumem usznym i nadwrażliwością słuchową" zakończyła i obroniła w 2001 r.
Jest autorką i współautorką ponad 80 publikacji medycznych, monografii i rozdziałów do książek o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Jako pracownik naukowy IFPS uczestniczyła w realizacji wielu projektów naukowo-badawczych z dziedziny patofizjologii słyszenia, szumów usznych i obniżonej tolerancji na dźwięki, w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz w pracy dydaktycznej w zakresie szkolenia lekarzy i specjalistów dyscyplin pokrewnych.
Była wielokrotnie organizatorem specjalistycznych kursów dla lekarzy w Polsce oraz wykładowcą na Europejskim Kursie Szumów Usznych w Cambridge.
Od ponad 16-tu lat zajmuje się głównie diagnostyką i terapią pacjentów z szumami usznymi wykorzystując najnowsze osiągnięcia światowej nauki w tej dziedzinie. Oprócz tego zaprasza pod swoją opiekę również osoby z innymi problemami z zakresu laryngologii, audiologii i foniatrii.

 

 

dr n. med. GRAŻYNA TACIKOWSKA

 

W praktyce klinicznej zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń narządu równowagi.

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
Specjalizacje I stopnia z otolaryngologii i II stopnia z audiologii realizowała w Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie
oraz Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
Stopień doktora nauk medycznych otrzymała w roku 2003, za pracę badawczą w dziedzinie audiologii
"Badania adaptacji słuchowej z zastosowaniem techniki bardzo szybkiej stymulacji". 
Adiunkt w Klinice Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
Działalność naukowa związana jest z diagnostyką neurofizjologiczną narządu słuchu i równowagi,
w szczególności zainteresowania dotyczą położeniowych zawrotów głowy i elektrookulografii
w centralnych uszkodzeniach układu równowagi.
Autor i współautor ponad 25 publikacji medycznych.
Realizuje również pracę dydaktyczną w zakresie szkolenia lekarzy w dziedzinie audiologii i otoneurologii.
 
Członkostwo w towarzystwach naukowych :
Polskie Towarzystwo Otolaryngologów,
Chirurgów Głowy i Szyi ,
 International Evoked Response Audiometry Study Group,
Neurootological and Equilibriometric Society Reg.

 

 

dr n. med. JOANNA RATYŃSKA
otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra.


Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Przez 16 lat związana z Kliniką Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, w której pracowała jako adiunkt oraz pełniła funkcję ordynatora oddziału audiologiczno-foniatrycznego. Obecnie pracuje w Instytucie-Pomniku  Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Stopień doktora nauk medycznych otrzymała w 2008 r za rozprawę pt. „Ocena przydatności klinicznej cyfrowego korektora mowy u pacjentów jąkających się“.
Jest lekarzem praktykiem, pracownikiem naukowym i wykładowcą. W praktyce klinicznej zajmuje się leczeniem schorzeń narządu słuchu i głosu u dorosłych i dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem oceny endoskopowej górnych dróg oddechowych oraz rehabilitacji głosu u dorosłych i dzieci, m.in. w przypadku czynnościowych zaburzeń głosu, guzków głosowych, zaburzeń mutacji głosu, porażeń fałdów głosowych i innych zaburzeń głosu. W działalności naukowej zajmuje się współzależnościami między narządem słuchu i głosu. Jest konsultantem Metody Tomatisa i odbyła szkolenie z zakresu tej metody w Centrum Tomatisa w Paryżu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach kursów specjalizacyjnych dla lekarzy oraz wykłady popularyzujące zagadnienia zaburzeń słuchu i głosu. Autorka i współautorka blisko 60 prac naukowych, które prezentowała na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Zainteresowania zawodowe łączy z prywatną pasją do muzyki i śpiewu. Od 20 lat śpiewa w chórze (alt), początkowo Uniwersytetu Medycznego, a obecnie Izby Lekarskiej w Warszawie.

 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
IBIS / SENSOR CLINIQ

ul. Kacza 8
(wejście od ul. Okopowej, wjazd na parking przyszpitalny „GRYF” od ul. Żytniej)
01-013 Warszawa

godziny otwarcia:
pon-pt 7:30 - 20:30
sob 8:00 - 15:00