Cennik

Cennik usług medycznych Szpital IBIS / Sensor Cliniq

 

NAZWA USŁUGI

CENA BRUTTO

KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA

170 zł

KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA

300 zł

KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA - PROFESOR 350 zł

KONSULTACJA LARYNGOLOGICZNA

250 zł
KONSULTACJA FONIATRYCZNO-AUDIOLOGICZNA 280 zł

KONSULTACJA UROLOGICZNA

300 zł

KONSULTACJA CHIRURGA ONKOLOGICZNEGO 310 zł
KONSULTACJA PROKTOLOGICZNA 280 zł
KONSULTACJA SPECJALISTY MEDYCYNY SPORTOWEJ I REHABILITACJI MEDYCZNEJ 250 zł
PAKIET - KONSULTACJA SPECJALISTY MEDYCYNY SPORTOWEJ (j.w.) + USG NARZĄDU RUCHU JEDNEJ OKOLICY 380 zł

KONSULTACJA U DIETETYKA

250 zł

KONSULTACJA BIOENERGOTERAPEUTYCZNA

150 zł

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

 

MAMMOGRAFIA CYFROWA OBU PIERSI

120 zł

DENSYTOMETRIA

80 zł

USG PIERSI

230 zł

USG ŻYŁ KOŃCZYN DOLNYCH JEDNOSTRONNIE

230 zł

USG ŻYŁ KOŃCZYN DOLNYCH OBUSTRONNIE

330 zł

USG TARCZYCY

230 zł

USG TĘTNIC SZYJNYCH

230 zł

USG JĄDER

180 zł

USG UKŁADU MOCZOWEGO

230 zł

USG JAMY BRZUSZNEJ

230 zł

USG TKANEK MIĘKKICH

210 zł

USG STAWU BARKOWEGO 270 zł
USG STAWU ŁOKCIOWEGO 270 zł
USG STAWU BIODROWEGO 270 zł
USG STAWU KOLANOWEGO 270 zł
USG STAWU SKOKOWEGO 270 zł
USG STOPY 270 zł
USG RĘKI 270 zł
USG NADGARSTKA 270 zł
USG MIĘŚNI I ŚCIĘGIEN 270 zł

BADANIE HOLTEROWSKIE

170 zł

ECHO SERCA

240 zł

EKG

70 zł

MONITORING CIŚNIENIA TĘTNICZEGO - HOLTER RR

170 zł

HOLTER EKG

170 zł

ABR LATENCJE

350 zł

AUDIOMETRIA IMPEDANCYJNA

90 zł

AUDIOMETRIA SŁOWNA

80 zł

AUDIOMETRIA TONALNA

70 zł

OTOEMISJA TEOAE

100 zł

TYMPANOMETRIA

90 zł

OTOEMISJA DPOAE

95 zł

PRÓG DYSKOMFORTOWEGO SŁYSZENIA (UCL)

65 zł

BADANIE ETF TEST TRĄBKI SŁUCHOWEJ

65 zł

AUDIOMETRIA IMPEDANCYJNA Z TYMPANOMETRIĄ + ODRUCHY Z MIĘŚNIA  STRZEMIĄCZKOWEGO 

90 zł

   

 CHIRURGIA

BIOPSJA GRUBOIGŁOWA PIERSI

700 zł

BIOPSJA GRUBOIGŁOWA WĄTROBY

1800 zł

BIOPSJA CIENKOIGŁOWA TARCZYCY

380 zł

BIOPSJA CIENKOIGŁOWA WĘZŁÓW CHŁONNYCH

380 zł

USŁUGA OZNACZENIA RECEPTORÓW HER

400 zł

WSZCZEP PORTU NACZYNIOWEGO

3200 zł

   
PROKTOLOGIA

KONSULTACJA

320 zł

GUMKOWANIE ŻYLAKÓW ODBYTU 500 zł

 

OKULISTYKA

KONSULTACJE

 

KONSULTACJA OKULISTYCZNA 270 zł 
KONSULTACJA OKULISTYCZNA (DZIECIĘCA) 280 zł
KONSULTACJA OKULISTYCZNA PROFESOR 400 zł 
KWALIFIKACJA DO OPERACJI ZAĆMY 320 zł
TELEPORADA 80 zł
KONSULTACJA W PORADNI ORTOPTYCZNEJ 240 zł
WIZYTY KONTROLNE - KONTROLA PLAMKI ŻÓŁTEJ 320 zł
WIZYTA KWALIFIKACYJNA DO INIEKCJI WEWNĄTRZGAŁKOWEJ 350 zł
KWALIFIKACJA DO ZABIEGU LASEROWEJ KOREKCJI WAD WZROKU 350 zł
KWALIFIKACJA DO OPERACJI WITREKTOMII 320 zł
KWALIFIKACJA DO OPERACJI FACOWITREKTOMII 320 zł
KWALIFIKACJA DO OPERACJI TRABEKULEKTOMII 320 zł
KWALIFIKACJA DO OPERACJI FACOTRABEKULEKTOMII 320 zł

 

DIAGNOSTYKA

 

TONOMETRIA BEZDOTYKOWA "AIR-PUFF" 20 zł
TONOMETRIA APLANACYJNA 50 zł
 KRZYWA DOBOWA CIŚNIEŃ WEWNĄTRZGAŁKOWYCH 120 zł
TEST SCHIRMERA (POMIAR WYDZIELANIA ŁEZ) 20 zł
GONIOSKOPIA 30 zł
PACHYMETRIA ULTRADŹWIĘKOWA 60 zł 
BIOMETRIA ULTRADŹWIĘKOWA 60 zł 
BIOMETRIA OPTYCZNA (IOL MASTER) 110 zł
BADANIE ŚRÓDBŁONKA ROGÓWKI Z PACHYMETRIĄ 80 zł
TOPOGRAFIA ROGÓWKI 100 zł
BADANIE POLA WIDZENIA 80 zł 
MATRIX - PERYMETRIA (PODWÓJNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI) FDT 80 zł 
USG GAŁEK OCZNYCH 160 zł
UBM GAŁEK OCZNYCH (DWOJE OCZU) 260 zł
CYFROWA FOTOGRAFIA DNA OKA 150 zł 
OCT PLAMKI ŻÓŁTEJ 240 zł
ANGIO-OCT PLAMKI ŻÓŁTEJ 280 zł
TOPOGRAFIA TARCZY N.II (OCT) 250 zł
BADANIE KOMPLEKSU KOMÓREK ZWOJOWYCH (GCC) 120 zł
TOMOGRAFIA PRZEDNIEGO ODCINKA Z PACHYMETRIĄ OBWODOWĄ I CENTRALNĄ 200 zł
TOMOGRAFIA PRZEDNIEGO ODCINKA BEZ PACHYMETRII 180 zł
ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA 300 zł
POSIEW Z WORKA SPOJÓWKOWEGO 50 zł

 

ZABIEGI LASEROWE

 

YAG - IRYDOTOMIA, KAPSULOTOMIA, TRABEKULOPLASTYKA 420 zł 
 FOTOKOAGULACJA OKOLICY PLAMKI METODĄ MICROPULSE/ENDPOINT 420 zł 
FOTOKOAGULACJA SIATKÓWKI 420 zł
BADANIE KONTROLNE PO LASEROTERAPII (DO 4 TYGODNI PO ZABIEGU) 120 zł 

 

LECZENIE AMD

 

 

INIEKCJA DOSZKLISTKOWA WRAZ Z 1 WIZYTĄ KONTROLNĄ (JEDNO OKO) 1 800 -2000 zł 

 

ZABIEGI POWIEKOWE

 

USUNIĘCIE GRADÓWEK, BRODAWCZAKÓW, KĘPEK ŻÓŁTYCH KASZAKÓW 700 zł
PODWINIĘCIE POWIEKI DOLNEJ (ENTROPION) 2000 zł
ODWINIĘCIE POWIEKI DOLNEJ (EKTROPION) 2000 zł
BLEPHAROPLASTYKA - OBUOCZNIE 5000 zł
PTOZA 5000 zł
ODWINIĘCIE POWIEKI DOLNEJ Z REPOZYCJĄ PUNKTU ŁZOWEGO 2400 zł
PODWINIĘCIE POWIEKI DOLNEJ Z REPOZYCJĄ PUNKTU ŁZOWEGO 2400 zł

 

ZABIEGI LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU

 

ZABIEG POWIERZCHNIOWY PRK (JEDNO OKO) 1950 zł
ZABIEG POWIERZCHNIOWY PRK CUSTOM-Q (JEDNO OKO) 2400 zł
ZABIEG POWIERZCHNIOWY LASEK (JEDNO OKO) 2400 zł
ZABIEG POWIERZCHNIOWY LASEK CUSTOM-QTM (JEDNO OKO) 2900 zł
ZABIEG POWIERZCHNIOWY EBK (JEDNO OKO) 2600 zł
ZABIEG POWIERZCHNIOWY EBK CUSTOM-QTM (JEDNO OKO) 2950 zł
ZABIEG FEMTOLASIK WFO (JEDNO OKO) 3500 zł
REFRAKCJA - ZABIEG FEMTOLASIK CUSTOM-QTM (JEDNO OKO) 4100 zł

 

SOCZEWKI FAKIJNE

 

WSZCZEPIENIE SOCZEWKI ICL MYOPIC [KOREKCJA KRÓTKOWZROCZNOŚCI] (JEDNO OKO) 7700 zł
WSZCZEPIENIE SOCZEWKI ICL MYOPIC TORIC [KOREKCJA KRÓTKOWZROCZNOŚCI I ASTYGMATYZMU] (JEDNO OKO) 9100 zł
WSZCZEPIENIE SOCZEWKI ICL HYPEROPIC [KOREKCJA NADWZROCZNOŚCI] (JEDNO OKO) 8800 zł
WSZCZEPIENIE SOCZEWKI ICL HYPEROPIC TORIC [KOREKCJA NADWZROCZNOŚCI I ASTYGMATYZMU] (JEDNO OKO) 10800 zł

 

USUNIĘCIE ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z DOTOREBKOWYM WSZCZEPEM SOCZEWKI ORAZ DWIE POOPERACYJNE WIZYTY KONTROLNE:

 

 

JEDNOOGNISKOWEJ:

 

SFERYCZNEJ Z FILTREM UV 3 100 zł 
ASFERYCZNEJ Z FILTREM UV 3 500 zł 
ASFERYCZNEJ Z FILTREM UV I FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO 4 800 zł 
ASFERYCZNEJ TORYCZNEJ Z FILTREM UV I FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO KORYGUJĄCA ASTYGMATYZM 5 700 zł 
ASFERYCZNEJ Z FILTREM UV I ŚWIATŁA FIOLETOWEGO 4 800 zł 
HYDROFOBOWEJ TORYCZNEJ Z FILTREM ŚWIATŁA UV KORYGUJĄCEJ ASTYGMATYZM 5 000 zł

 

O WYDŁUŻONEJ OGNISKOWEJ (EDOF):

 

   
HYDROFOBOWEJ Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO 7800 zł
HYDROFOBOWEJ TORYCZNEJ Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO 9000 zł
HYDROFILNEJ Z FILTREM UV 6200 zł
HYDROFILNEJ TORYCZNEJ Z FILTREM UV 7200 zł

 

DWUOGNISKOWEJ:

ASFERYCZNEJ HYDROFILNO-HYDROFOBOWEJ Z FILTREM UV 5400 zł
ASFERYCZNEJ HYDROFILNO-HYDROFOBOWEJ Z FILTREM UV I FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO 5950 zł

 

TRÓJOGNISKOWEJ:

REFRAKCYJNO-DYFRAKCYJNEJ Z FILTREM UV I FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO 7700 zł
REFRAKCYJNO-DYFRAKCYJNEJ TORYCZNEJ Z FILTREM UV I FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO 9000 zł 
 OPERACJA PRZECIWJASKROWA - TRABEKULEKTOMIA (W CENIE 3 KONTROLE POOPERACYJNE) 3 500 zł 

 

JEDNOCZASOWA OPERACJA USUNIĘCIA ZAĆMY Z OPERACJĄ PRZECIWJASKROWĄ - FAKOTRABEKULEKTOMIA

od 5500 zł

do 6900 zł

 

WITREKTOMIA

8000 zł 
JEDNOCZASOWA OPERACJA USUNIĘCIA ZAĆMY Z WITREKTOMIĄ -  FAKOWITREKTOMIA

od 8 300 zł

do 9 400 zł

 

ZEZ - LECZENIE OPERACYJNE na jednym oku 

4 500 zł 

USŁUGI INNE

 

INDYWIDUALNA OPIEKA PIELĘGNIARSKA (GODZINA 35 zł)

35 zł

POBYT - JEDNA DOBA - USŁUGA KOMERCYJNA

500 zł

ZASTRZYK DOMIĘŚNIOWY, PODSKÓRNY

12 zł

ZASTRZYK DOŻYLNY

15 zł

POZOSTAŁE (rozwiń)

 

dot. Opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny
(podst.: art.. 24. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej)

Za każdą rozpoczętą dobę (powyżej 72h)

30 zł

dot. Opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
(podst.: art..28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej-sporządzonych na wniosek pacjenta, w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych;

8,44 zł

Za jedną stronę kserokopii dokumentacji medycznej-sporządzonej na wniosek pacjenta, związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych;

0,30 zł

Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej), na wniosek pacjenta w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń

1,50 zł

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
IBIS / SENSOR CLINIQ

ul. Kacza 8
(wejście od ul. Okopowej, wjazd na parking przyszpitalny „GRYF” od ul. Żytniej)
01-013 Warszawa

godziny otwarcia:
pon-pt 7:30 - 20:30
sob 8:00 - 15:00