Operacje zaćmy

Zaćma (łac. cataracta) to choroba oczu polegająca na zmętnieniu soczewki skutkująca pogorszeniem widzenia i mogąca doprowadzić do ślepoty. Przyczyny jej powstawania nie są do końca poznane. Ogólnie najczęstszą przyczyną zmętnienia soczewki jest starzenie się organizmu i towarzyszące temu zaburzenia metaboliczne.

Rozpoznanie zaćmy opiera się na wywiadzie od pacjenta oraz na badaniu oka za pomocą wziernika okulistycznego i biomikroskopu (lampy szczelinowej). Pełne badanie okulistyczne wymaga rozszerzenia źrenicy. W przypadku zaćmy dojrzałej, gdy ze względu na nieprzejrzystość soczewki nie ma możliwości oceny dna oka, należy także wykonać badanie ultrasonograficzne w projekcji B.
W miejsce usuniętej zaćmy stosuje się odpowiednio dobraną sztuczną soczewkę.

Zaćmę leczymy operacyjnie w trybie operacji jednodniowej.
Stosujemy metodę fakoemulsyfikacji polegającą na usunięciu zmętniałej soczewki za pomocą ultradźwiękowej końcówki i wszczepieniu sztucznej (najczęściej wykonaną z polimerów akrylowych) tzw. soczewki zwijalnej. Dzięki elastyczności takiej soczewki i zwinięciu jej w momencie wszczepiania, można ją umieścić w oku bez poszerzania cięcia operacyjnego. Soczewka rozwija się w pozostawionej torebce naturalnej soczewki i w ten sposób zajmuje właściwe dla niej miejsce w gałce ocznej. Zabieg jest niebolesny, przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. Pacjent zachowuje świadomość, przez cały czas trwania zabiegu znajduje się pod opieką lekarza anestezjologa, monitorowane są parametry ogólnych czynności organizmu akcja serca, ciśnienie krwi, poziom natlenienia krwi. Po skończonym zabiegu pacjent opuszcza salę zabiegową i przez kilka godzin pozostaje w łóżku na sali pozabiegowej. Po kontroli anestezjologicznej i okulistycznej wypisywany jest do domu. Następnego dnia zgłasza się na wizytę kontrolną.

 

Warunkami podjęcia leczenia operacyjnego w klinice są:
1. Pozytywna kwalifikacja lekarza okulisty i dostarczenie zleconych dodatkowych badań
2. Pozytywna kwalifikacja lekarza anestezjologa i dostarczenie wyników zleconych badań dodatkowych.

 

Po ustaleniu terminu operacji, przed planowanym zabiegiem należy:
1. Odstawić na 3 dni przed operacją preparaty kwasu acetylosalicylowego jeśli pacjent stosuje te leki bez wyraźnych zaleceń lekarskich.

UWAGA! Pacjenci przyjmujący ze wskazań medycznych, na zlecenie lekarza (np. z powodu przebytego zawału serca, udaru, zakrzepicy żylnej, wszczepienia stentów/ do naczyń krwionośnych lub protez naczyniowych; etc.) preparaty kwasu acetylosalicylowego nie odstawiają ich przed planowanym zabiegiem.

2. W przypadku stosowania leków klopidogrel, ticlopidyna, tikagrelor należy uzgodnić z lekarzem prowadzącym możliwość odstawienia ich na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem. W razie konieczności nieprzerwanego stosowania w/w leków prosimy o poinformowanie o tym lekarza okulistę i anestezjologa w trakcie wizyty!

3. Pacjenci przyjmujący leki z grupy antagonistów wit. K proszeni są o wcześniejsze ustalenie z lekarzem prowadzącym (rodzinnym/POZ/kardiologiem) zmianę leczenia przed planowaną operacją. Konieczne jest krótkotrwałe odstawienie leku lub zmniejszenie dawki przez 2-3dni przed operacją lub włączenie zastrzyków z heparyny drobnocząsteczkowej w celu normalizacji parametrów krzepnięcia krwi.

UWAGA: Rano w dniu operacji proszę nie wykonywać zastrzyku z heparyny drobnocząsteczkowej, zastrzyk ten należy zrobić tego dnia wieczorem.

W przeddzień zabiegu  należy skontrolować wskaźniki krzepnięcia – INR i APTT i z wynikami tych badań (oryginał i ksero) zgłosić się na operację.


4. Pozostali pacjenci, wymagający specjalnego przygotowania będą informowani o postępowaniu przedoperacyjnym podczas wizyty u anestezjologa.

 

5. Pacjenci leczący się z powodu cukrzycy będą informowani o postępowaniu przedoperacyjnym podczas wizyty u anestezjologa.

 

6. Prosimy nie odstawiać leków przyjmowanych przewlekle na serce i nadciśnienie tętnicze.

 

7. Jeżeli w ciągu 2 tygodni poprzedzających zabieg wystąpi opryszczka, katar lub inna infekcją operacja nie odbędzie się. Prosimy o kontakt z naszą placówką w celu ustalenia nowego terminu operacji.

 

8. Dwa dni przed terminem operacji należy zacząć przecierać powieki i rzęsy chusteczkami zaleconymi przez lekarza okulistę.

9. Jeden dzień przed terminem operacji należy wpuszczać do obu oczu krople zalecone przez lekarza okulistę. (prosimy zachować odstęp między kroplami 10 minut, należy wpuścić krople  także w dniu operacji)                                                                              
 

Recepta na krople przedoperacyjne, przepisana na wizycie kwalifikacyjnej ważna jest  7  dni od daty jej wystawienia.

10. Prosimy nie odstawiać kropli przeciwjaskrowych w przypadku stosowania na stałe.
 

 

W przeddzień operacji:

1. Kąpiel całego ciała i mycie włosów.


W dniu operacji:
1. Pacjent pozostaje na czczo przez minimum 6 godzin przed operacją (nie jeść śniadania, przyjmowane leki popić minimalną ilością wody).
   Pacjenci, którzy mają termin zgłoszenia się do kliniki po godz. 12:00 mogą do godz. 8:00 rano zjeść śniadanie i potem pozostają na czczo.
2. Należy przyjąć przewlekle stosowane leki internistyczne wg ustalonego z anestezjologiem schematu oraz zabrać stosowane leki ze sobą do kliniki.
3. Prosimy o zgłoszenie się na operację bez makijażu, pomalowanych paznokci i biżuterii.
4. Prosimy o przyniesienie kapci, pacjent otrzymuje ubranie szpitalne, które zakłada na bieliznę.
5. Czas pobytu pacjenta w klinice wynosi od 5 do 8 godzin.
6. Po operacjach okulistycznych pacjent może jeść i pić, dlatego proponujemy, aby zabrać ze sobą coś lekkiego do jedzenia (owoc, kanapka).
7. Po zabiegu pacjent opuszcza klinikę w towarzystwie osoby dorosłej i zgłasza się w dniu następnym na kontrolę.
8. Przez okres 6 tygodni po operacji prosimy nie planować podróży, pobytów w sanatoriach, ważnych zadań w pracy, innych zabiegów i jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych (w tym rehabilitacyjnych), oraz ważnych uroczystości – w tym okresie obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu. 

Po wizycie kwalifikacyjnej u lekarza okulisty, pacjent zapisuje się na wizytę
do lekarza anestezjologa osobiście lub telefonicznie tel.(22) 710 33 33
Termin wizyty u anestezjologa:

UWAGA !!!
Jeżeli poniższe warunki nie zostaną spełnione, termin operacji nie będzie ustalony


Na wyznaczoną wizytę u lekarza anestezjologa należy przygotować:
1. Wyniki badań krwi – oryginał i xero (xero pozostanie w historii choroby), wyniki badań ważne są trzy miesiące: morfologia, badanie elektrolitów NA+ i K+, kreatyniny, glukozy, CRP, układ krzepnięcia – APTT, PT, INR; AgHBS, przeciwciała HCV (honorujemy również badania wykonane w innych placówkach)
mocz – badanie ogólne (pacjent przynosi ze sobą, w przeznaczonym do tego celu pojemniczku – w dniu zgłoszenia się na badania krwi),
2. EKG.
3. Zaświadczenie od lekarza stomatologa o braku przeciwwskazań do zabiegu operacyjnego (wykluczenie ognisk infekcji).
4. Karty informacyjne z pobytów w szpitalach
5. Listę przyjmowanych leków.
6. Jeśli pacjent leczy się przewlekle w poradniach specjalistycznych np. kardiologicznej, diabetologicznej, endokrynologicznej, dermatologicznej, onkologicznej i laryngologicznej – proszony jest o dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zabiegu operacyjnego.
7. Jeżeli wynik badania CRP jest powyżej normy lub jeżeli pacjent ma stany zapalne w obrębie nosa, uszu lub zatok konieczne jest zaświadczenie od lekarza laryngologa o wykluczeniu ognisk infekcji oraz konsultacja lekarza pierwszego kontaktu.

BADANIA LABORATORYJNE WYKONUJEMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7:45- 12:00. (obowiązuje zapis)
NA BADANIA EKG OBOWIĄZUJĄ ZAPISY.

NALEŻY PRZYNIEŚĆ ORYGINAŁY I XERO BADAŃ.

Badania są ważne 3 miesiące.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
IBIS / SENSOR CLINIQ

ul. Kacza 8
(wejście od ul. Okopowej, wjazd na parking przyszpitalny „GRYF” od ul. Żytniej)
01-013 Warszawa

godziny otwarcia:
pon-pt 7:30 - 20:30
sob 8:00 - 15:00